เก็บเรื่องนี้มาฝากกันก่อนค่ะ เป็นการเปิด Blog ไปในตัวก็แล้วกันว่ากว่าจะมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นเป็นอย่างไร?
     พัฒนาการสุขศาลาจากอดีตถึงปัจจุบัน เริ่มจาก "โอสถศาลา"  มาเป็น "สุขศาลา" จากนั้นมาเปลี่ยนเป็น "สถานีอนามัย" และในปัจจุบัน คือ "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"
     อ.ประคอง แก้วนัย ท่านได้เขียนบทความในนิตยสารสุขศาลา คอลัมน์ประวัติศาสตร์สุขภาพชุมชน (ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ตุลาคม-ธันวาคม 2552) ไว้ว่า "ย้อนไปยังภาพเรือนไม้เก่า ๆ หลังเล็ก ๆ มีบันไดทางเดิน
ขึ้นที่ทำด้วยไม้กระดานจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่หาไม้และเลื่อยที่หามาได้ตามท้องถิ่น เหนือ
บันไดแขวนไม้ประดับเป็นพวง ๆ เมื่อเดินถัดขึ้นมาตรงระเบียงจะได้กลิ่นยาอ่อน ๆ จากห้องพยาบาลเสมอ
ปัจจุบันเรือนไม้ดังกล่าวถูกรื้อไปหมดแล้ว คงเห็นแต่อาคารปูนมุงกระเบื้องสีสันฉูดฉาด ติดป้ายเป็น "ศูนย์
สุขภาพชุมชน" หรือ "สถานีอนามัย" แต่ต่อจะนี้ไปคงจะเห็นแต่ป้าย “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”
     กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับสถานีอนามัยทั่วประเทศ เป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล สถานพยาบาลที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดของภาครัฐที่ให้การบริการประชาชนส่วนใหญ่ของ ประเทศคือสถานีอนามัย แม้ว่าในเมืองจะรู้สึกห่างเหินกับสถานีอนามัย แต่ในระดับภูมิภาคแล้ว สถานีอนามัยเป็นมากกว่าสถานพยาบาล เพราะวันนี้สถานีอนามัยที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ ได้ยกฐานะให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
     ปัจจุบัน มีการผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับสถานีอนามัยสู่การเป็น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” ตามนโยบายใหม่ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งจะดำเนินโครงการให้ครบวงจรได้ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2555 โดยใช้งบประมาณเกือบ 50 ล้านบาท และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” จะทำให้พี่น้องในชุมชนต่าง ๆ ได้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์เท่าเทียมกับโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ในอำเภอ โดยไม่ต้องส่งต่อเมื่อเขาเหล่านั้นต้องเข้าโรงพยาบาลชื่อยาว ๆ นี้ค่ะ.
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

dNdJR1 <a href="http://ngsvaxlwwzjg.com/">ngsvaxlwwzjg</a>, ttzojkeirwoh, [link=http://kehrndyjppag.com/]kehrndyjppag[/link], http://tipzgwswpyml.com/

#1 By oWECfdQjdUL (103.7.57.18|188.92.75.82) on 2012-12-16 15:26