เรียน ผู้รับผิดชอบงาน Ontop ทุกท่าน
  
          ตามที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แสดงความจำนงในการขอรับงบเพิ่มเติมพิเศษตามเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด (Ontop Payment) ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554 นั้น
          ในการนี้ สปสช. ได้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ และสรุปสถานบริการที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ค่ะ
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ 
 
Wink ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิฤมล กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 045-261864 ค่ะ
 
 
* หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของ UploadFile Phoubon จะต้อง Log in เข้าใช้งานก่อนทุกครั้งนะค่ะ ถึงจะมองเห็นไฟล์ที่แนบมาค่ะ
 
(อ้างอิง : หนังสือ สสจ.อบ. ที่ อบ 0027.018/ว.2454 ลว. 1 เมษายน 2554)
 

Comment

Comment:

Tweet