ตามที่ คณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2554 ได้ออกประกวดเมื่อวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านบริหาร บริการ และวิชาการ รวมทั้งนวตกรรมใหม่ ๆ ของหน่วยบริหารและหน่วยบริการ เพื่อให้พร้อมสำหรับการส่งประกวดระดับเขตระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 และระดับภาคระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554 สรุปผลการประกวดฯ ดังนี้
 
     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด
     ชนะเลิศ                          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
     รองชนะเลิศอันดับ 1         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย
     รองชนะเลิศอันดับ 2         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก
     รองชนะเลิศอันดับ 3         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัด
     ชนะเลิศ                          รพ.สต.สองคอน  อ.โพธิ์ไทร
     รองชนะเลิศอันดับ 1         รพ.สต.ห้วยขะยุง  อ.วารินชำราบ
     รองชนะเลิศอันดับ 2         รพ.สต.นาส่วน  อ.เดชอุดม
     รองชนะเลิศอันดับ 3         รพ.สต.จิกเทิง  อ.ตาลสุม
 
     ทั้งนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการประกวดระดับเขต และระดับภาค ประจำปี 2554  Cool
  
ทีมงานได้ไปเยี่ยมชมและเก็บภาพบรรยากาศ รพ.สต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร มาฝาก ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราที่จะส่งเข้าประกวดในระดับเขตต่อไปค่ะ

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (119.42.94.196) on 2011-12-15 20:32

สวยมากๆๆเลยค่ะ

#1 By สาสุข ราชภัฏค่ะ (180.183.23.118) on 2011-09-20 14:03